Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Prihláška

Vzdelávacia aktivita: NEKONALO SA -- PFT III - v klinickej praxi, supervízny, kazuistický seminár č.2 (začiatok okt-2019)
Lektor: Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín: pia 25.10.2019
Miesto konania: Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka
Účastnícky poplatok: 100 EUR

Prosím, vyplňte nasledovný formulár.
Titul
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia (deň.mesiac.rok)
Adresa (ulica, číslo)
PSČ
Mesto/obec
Telefónne číslo
E-mail
IČO
DIČ (IČ DPH)
Fakturačná adresa
Poznámka
Spôsob platby Prevodom na účet
*Po prihlásení Vám príde potvrdzovací e-mail s podrobnostami o vzdelávacej aktivite a o podrobnostiach platby. Účastnícky poplatok prosím uhradiť najneskôr do /podľa inštrukcií v časti účastnícky poplatok/.
 
© 2007-2019