Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Prihláška

Vzdelávacia aktivita: Metóda Rorschach Méreiho prístup III (začiatok sep-2022)
Lektori: PhDr. Etela Mišaničová, klinický psychológ, Gestalt psychoterapeut;
Doc. Mgr.art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. klinický psychológ, súdny znalec
Dr. Csigó Katalin, Budapešť, klinický psychológ, psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut

Termín: pia 23.9. a sob 24.9.2022, pia 21.10. a sob 22.10.2022, pia 11.11. a sob 12.11.2022, pia 2.12. a sob 3.12.2022
Miesto konania: Bratislava, Poliklinika Šustekova 2, príp. formou on-line MS Teams
Účastnícky poplatok: Spolu 800 EUR. Poprosíme uhradiť do 10.9.2022.

Prosím, vyplňte nasledovný formulár.
Titul
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia (deň.mesiac.rok)
Adresa (ulica, číslo)
PSČ
Mesto/obec
Telefónne číslo
E-mail
IČO
DIČ (IČ DPH)
Fakturačná adresa
Poznámka
Spôsob platby Prevodom na účet
*Po prihlásení Vám príde potvrdzovací e-mail s podrobnostami o vzdelávacej aktivite a o podrobnostiach platby. Účastnícky poplatok prosím uhradiť najneskôr do /podľa inštrukcií v časti účastnícky poplatok/.
 
© 2007-2023