Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Cenník

Poplatky za poskytované zdravotné výkony a služby, sú v súlade s rozsahom a náročnosťou úkonov.

Cenník tu

V prípade, že psychodiagnostické vyšetrenie a psychoterapeutické konzultácie sú indikované z liečebného dôvodu (psychické, zdravotné ťažkosti), zdravotné výkony sú úplne resp. čiastočne hradené poisťovňami, v závislosti od mesačného limitu zo strany zdravotných poisťovní.

Ambulancia je v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovnami
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa
© 2007-2022