Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Vzdelávacie aktivity

Aktuálne ponúkame vzdelávacie aktivity:

09/2017: Vzdelávanie v ROR - Méreiho prístup, pre pokročilých
10/2017: Vzdelávanie v PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test)
10/2017: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu
03/2018: Vzdelávanie v ROR - Méreiho prístup, pre začiatočníkov

Podrobnejšie informácie sa dočítate nižšie.Vzdelávanie v ROR - Méreiho prístup, pre pokročilých (začiatok sep-2017)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín 8.9.2017, 13.10.2017, 3.11.2017, 8.12.2017, 12.1.2018, 9.2.2018, 9.3.2018
Začiatok piatok 8.9.2017 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do .
Počet kreditov 7x 6 = 42 kreditov; VA je v rámci sústavného vzdelávania
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka
Kapacita 10 ľudí (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok spolu 700 EUR za 7 stretnutí
Cieľová skupina klinickí psychológovia, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup resp. psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia, ktorí ukončili ROR - Méreiho prístup pre začiatočníkov
Obsah seminára Interpretácia TA, Determinant, Obsahov, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií, Vyzývacieho charakteru tabúľ. Konštelačné techniky (mentálna úroveň, sociálna vzťahovosť, odreagovanie napätia), Obranné mechanizmy. Znaky Schizoídie, Paranoidity, Afektívnych porúch - depresie a mánie, Suicídia, Sociopatie v ROR. Analýza a interpretácia ROR protokolov z klinickej praxe účastníkov, prepojenie s klinickým rozhovorom, s anamn. údajmi, s klasifikačnými systémami MKCH 10 a DSM 5.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
 

Vzdelávanie v PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test) (začiatok okt-2017)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín 20.10.2017, 1.12.2017, tretí termín upresníme
Začiatok piatok 20.10.2017 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do 30.9.2017
Počet kreditov 3x 6 = 18 kreditov; VA je v rámci sústavného vzdelávania
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka, 2.poschodie, zasadačka, miestnosť oproti výťahom, na rohu
Kapacita 10 ľudí (10 voľných miest)
Účastnícky poplatok 300 EUR, uhradiť do 30.9.2017
Cieľová skupina klinickí psychológovia, psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia
Obsah seminára Teoretická časť: Získanie teoretických vedomostí v teste PFT. Miesto PFT v psychodiagnostike, v klinickej praxi. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, signovanie, sumarizácia a výpočet ukazovateľov pomocou PC programu, profil, kvantitatívna a kvalitatívna analýza, oporné body pri interpretácii, písanie nálezu.
Praktická časť: Získanie praktických zručností v signovaní, vyhodnotení, interpretácii donesených PFT protokolov.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu (začiatok okt-2017)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín 27.10.2017, 24.11.2017, 15.12.2017
Začiatok piatok 27.10.2017 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do 30.9.2017
Počet kreditov 3x 6 = 18 kreditov; VA je v rámci sústavného vzdelávania
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (7 voľných miest)
Účastnícky poplatok 300 EUR, uhradiť do 30.9.2017
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup
Obsah seminára Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof.
Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

Pripravujeme vzdelávaciu aktivitu ROR - Méreiho prístup, pre začiatočníkov (začiatok mar-2018)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín Rozsah kurzu: 7 pokračujúcich stretnutí s frekvenciou 1x do mesiaca, 2. alebo 4. piatok v mesiaci
Začiatok marec 2018 (upresníme)
Prihlasovanie do .
Počet kreditov 7x 6 = 42 kreditov; VA je v rámci sústavného vzdelávania
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka
Kapacita 11 ľudí
Účastnícky poplatok .
Cieľová skupina psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia (na SZU, na FFUK)
Obsah seminára Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch - TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

Informácie a možnosť prihlásenia sa PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
 
© 2007-2017