Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Vzdelávacie aktivity

Aktuálne ponúkame vzdelávacie aktivity:

03/2018: ROR - Méreiho prístup, pre začiatočníkov
04/2018: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.2
05/2018: PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test)
06/2018: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.3
09/2018: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.4
10/2018: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.5
11/2018: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.6

Podrobnejšie informácie sa dočítate nižšie.ROR - Méreiho prístup, pre začiatočníkov (začiatok mar-2018)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 16.3.2018, pia 13.4.2018, pia 11.5.2018, pia 15.6.2018, pia 14.9.2018, pia 12.10.2018, pia 16.11.2018
Začiatok pia 16.3.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do .
Počet kreditov 7x 6 = 42 kreditov. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka
Kapacita 10 ľudí (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok Spolu 700 EUR. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, záverečné Osvedčenie o absolvovaní celého vzdelávacieho kurzu s pridelenými kreditmi, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia a psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia (na SZU, na FFUK)
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch - TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
 

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.2 (apr-2018)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 27.4.2018
Začiatok piatok 27.4.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA v závislosti na počte účastníkov. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická čast seminára: znaky cykloidného spracovania zážitkov, znaky mánie a depresie v ROR protokole.
Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
 

PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test) (začiatok máj-2018)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 18.5.2018, pia 8.6.2018, pia 21.9.2018, spolu 3 stretnutia na seba nadväzujúce
Začiatok piatok 18.5.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka, 2.poschodie, zasadačka, miestnosť oproti výťahom, na rohu
Kapacita 10 ľudí (5 voľných miest)
Účastnícky poplatok 300 EUR. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, záverečné Osvedčenie o absolvovaní celého vzdelávacieho kurzu s pridelenými kreditmi, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia, psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: Získanie teoretických vedomostí v teste PFT. Miesto PFT v psychodiagnostike, v klinickej praxi. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, signovanie, sumarizácia a výpočet ukazovateľov pomocou PC programu, profil, kvantitatívna a kvalitatívna analýza, oporné body pri interpretácii, písanie nálezu.
Praktická časť: Získanie praktických zručností v signovaní, vyhodnotení, interpretácii donesených PFT protokolov.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.3 (jún-2018)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 1.6.2018
Začiatok piatok 1.6.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (2 voľné miesta)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA v závislosti na počte účastníkov. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.4 (sep-2018)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 28.9.2018
Začiatok piatok 28.9.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (10 voľných miest)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA v závislosti na počte účastníkov. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.5 (okt-2018)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 26.10.2018
Začiatok piatok 26.10.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (10 voľných miest)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA v závislosti na počte účastníkov. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.6 (nov-2018)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 30.11.2018
Začiatok piatok 30.11.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (10 voľných miest)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA v závislosti na počte účastníkov. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa
© 2007-2018