Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Vzdelávacie aktivity

Aktuálne ponúkame vzdelávacie aktivity:

09/2017: ROR - Méreiho prístup, pre pokročilých
03/2018: ROR - Méreiho prístup, pre začiatočníkov
04/2018: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.2
05/2018: PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test)
06/2018: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.3

Podrobnejšie informácie sa dočítate nižšie.ROR - Méreiho prístup, pre pokročilých (začiatok sep-2017)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín 8.9.2017, 13.10.2017, 3.11.2017, 8.12.2017, 12.1.2018, 9.2.2018, 9.3.2018
Začiatok piatok 8.9.2017 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do .
Počet kreditov 7x 6 = 42 kreditov. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka
Kapacita 10 ľudí (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok Spolu 700 EUR. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, záverečné Osvedčenie o absolvovaní celého vzdelávacieho kurzu s pridelenými kreditmi, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup resp. psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia, ktorí ukončili ROR - Méreiho prístup pre začiatočníkov
Obsah vzdelávacej aktivity Interpretácia TA, Determinant, Obsahov, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií, Vyzývacieho charakteru tabúľ. Konštelačné techniky (mentálna úroveň, sociálna vzťahovosť, odreagovanie napätia), Obranné mechanizmy. Znaky Schizoídie, Paranoidity, Afektívnych porúch - depresie a mánie, Suicídia, Sociopatie v ROR. Analýza a interpretácia ROR protokolov z klinickej praxe účastníkov, prepojenie s klinickým rozhovorom, s anamn. údajmi, s klasifikačnými systémami MKCH 10 a DSM 5.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
 

ROR - Méreiho prístup, pre začiatočníkov (začiatok mar-2018)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 16.3.2018, pia 13.4.2018, pia 11.5.2018, pia 15.6.2018, pia 14.9.2018, pia 12.10.2018, pia 16.11.2018
Začiatok pia 16.3.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do .
Počet kreditov 7x 6 = 42 kreditov. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka
Kapacita 10 ľudí (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok Spolu 700 EUR. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, záverečné Osvedčenie o absolvovaní celého vzdelávacieho kurzu s pridelenými kreditmi, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia a psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia (na SZU, na FFUK)
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: Miesto ROR v psychodiagnostike. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, význam dotestovania. Signovanie znakov v 5. stĺpcoch - TA, Determinant, Obsahu, Častosti odpovedí, Zvláštnych reakcií. Sumarizácia znakov, výpočet základných ukazovateľov, výpočet ukazovateľov determinánt a obsahov, výpočet indexov, diagnostických škál.
Praktická časť: precvičovanie signovania donesených ROR protokolov, sumarizácia znakov, výpočet ukazovateľov, indexov, diagnostických škál.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
 

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.2 (apr-2018)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 27.4.2018
Začiatok piatok 27.4.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (4 voľné miesta)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA v závislosti na počte účastníkov. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof.
Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test) (začiatok máj-2018)

Lektor pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 18.5.2018, spolu 3 stretnutia na seba nadväzujúce, ďalšie dva termíny upresníme
Začiatok piatok 18.5.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka, 2.poschodie, zasadačka, miestnosť oproti výťahom, na rohu
Kapacita 10 ľudí (6 voľných miest)
Účastnícky poplatok 300 EUR. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, záverečné Osvedčenie o absolvovaní celého vzdelávacieho kurzu s pridelenými kreditmi, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia, psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: Získanie teoretických vedomostí v teste PFT. Miesto PFT v psychodiagnostike, v klinickej praxi. Situácia vyšetrenia, administrácia testu, inštrukcia, vedenie protokolu, signovanie, sumarizácia a výpočet ukazovateľov pomocou PC programu, profil, kvantitatívna a kvalitatívna analýza, oporné body pri interpretácii, písanie nálezu.
Praktická časť: Získanie praktických zručností v signovaní, vyhodnotení, interpretácii donesených PFT protokolov.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.3 (jún-2018)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 1.6.2018
Začiatok piatok 1.6.2018 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (4 voľné miesta)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA v závislosti na počte účastníkov. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, študijný materiál v slovenskom jazyku v súlade s maďarskou učebnicou ROR z roku 2002 a s prednáškami p. Prof. z predchádzajúcich kurzov, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof.
Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa
© 2007-2018