Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Vzdelávacie aktivity

Aktuálne ponúkame nasledovné vzdelávacie aktivity:
05/2021: METÓDA RORSCHACH MÉREIHO PRÍSTUP I, II, signovanie a interpretácia, systematické vzdelávanie CPD --- Pozvánka

Podrobnejšie informácie sa dočítate nižšie.METÓDA RORSCHACH MÉREIHO PRÍSTUP I, II (začiatok máj-2021), signovanie a interpretácia, systematické vzdelávanie CPD

Lektori Prof. Em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, PhDr. Etela Mišaničová, Doc. Mgr.art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová
Termín 14.5. - 15.5.2021, 11.6. - 12.6.2021, 9.7. - 10.7.2021,
17.9. - 18.9.2021, 15.10. - 16.10.2021, 12.11. - 13.12.2021,
11.2. - 13.2.2022, 11.3. - 12.3.2022;
piatky od 9,00h - soboty do 15,00h
Začiatok piatok 14.5.2021, 9,00h
Prihlasovanie do 31.3.2021
Počet kreditov 8+7=15 hodín spolu 15 kreditov za dvojdňové stretnutie, spolu 120 kreditov, kreditácia cez SKP
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava, príp. formou on-line
Kapacita 15 (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok 600 EUR á ROR Méreiho prístup I a 600 EUR á ROR Méreiho prístup II, spolu 1200 EUR; uhradiť do 31.3.2021
Cieľová skupina psychológovia v špecializačnej príprave v odbore klinická psychológia, klinickí psychológovia
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: Získanie teoretických východísk a poznatkov v oblasti administrácie a vedenia protokolu ROR, INQ, signovania, vyhodnotenia, sumarizovania ukazovateľov, diagnostického škálovania a interpretovania výsledkov.
Praktická časť: Získanie praktických zručností pre prácu s ROR protokolmi z praxe účastníkov vzdelávania, aplikovanie teoretických východísk do klinickej praxe za účelom validnej interpretácie výsledkov podľa vyzývacieho charakteru ROR tabúľ, štatistickej signifikantnosti znakov, reakcií, súhrnných ukazovateľov a dg. škál na kontinuu zdravia a závažnosti psychopatológie, vzhľadom na kritéria MKCH 10R, DSM 5 a psychodynamickej štrukturálnej diagnostiky.
Ciele: Získanie teoretických poznatkov a praktických zručností v signovaní, vyhodnotení, analýze a interpretácie výsledkov ROR podľa Méreiho prístupu.
 
© 2007-2021