Ambulancia klinickej psychológie v Bratislave
PhDr. Etela Mišaničová
Klinický psychológ, Psychoterapeut, Dopravný psychológ
Byť tým, kým sme
Cesta k psychickému zdraviu
Cesta k harmónii tela i ducha

Vzdelávacie aktivity

Aktuálne ponúkame vzdelávacie aktivity:

02/2019: Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.7
03/2019: ROR - Méreiho škola II. Interpretácia
03/2019: PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test) I a II - Principy signovania a interpretácie
04/2019: PFT III - v klinickej praxi, supervízny, kazuistický seminár

Pripravujeme vzdelávací kurz vo Wechslerovi pod vedením Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti.

Podrobnejšie informácie sa dočítate nižšie.Psychodiagnostická kazuistika: Prípadové štúdie resp. kazuistická analýza prípadu, seminár č.7 (feb-2019)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, klinický psychológ, univerzitný profesor z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 22.2.2019
Začiatok piatok 22.2.2019 od 10,30h. do 17,00h.
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov za jednu VA. VA je schválená komorou v rámci sústavného vzdelávania.
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 10 ľudí (1 voľné miesto)
Účastnícky poplatok 100 EUR za jednu VA. V cene je zahrnuté: poplatok za VA, honorár p. Prof., tlmočenie, poplatky SKP za VA, poplatok za prenájom priestoru, potvrdenia o absolvovaní jednotlivých vzdelávacích dní, občerstvenie aj obed.
Cieľová skupina klinickí psychológovia s viacročnou klinickou praxou, ktorí pracujú s ROR - Méreiho prístup, súdni znalci
Obsah vzdelávacej aktivity Blok doobeda: Teória: Konštelácia senzitívno-paranoidného spracovania zážitkov v ROR (cykloidnú a schizoidnú konšteláciu sme už prebrali).
Po obede: Prezentácia prípadu z klinickej praxe, v kontexte klinického obrazu z interview, z dostupných informácií a testových ukazovateľov, klinické otázky, hypotézy, analýza prípadu, klinická úvaha, dif. dg. možnosti, v súlade s MKCH 10 a DSM 5. Odporúčanie resp. zodpovedanie otázok (podľa účelu vyšetrenia). Pod odborným vedením a sumarizáciou prípadu zo strany p. Prof. Cieľom je získanie hlbšieho vhľadu a pochopenie sirších súvislostí o prezentovanom prípade. Vyžaduje sa aktívna účast.

Informácie PhDr. Etela Mišaničová na 0918 875 961, misanicova@centrum.sk
  Prihlásiť sa

ROR - Méreiho škola II. Interpretácia (začiatok mar-2019)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc, z Budapešti
Termín 15.3.2019, 12.4.2019, 10.5.2019, 14.6.2019, 13.9.2019, 11.10.2019, 15.10.2019
Začiatok piatok 15.3.2019, 10,30h - 17,00h
Prihlasovanie do .
Počet kreditov 6 kreditov za jedno vzdelávanie, spolu 42 kreditov
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava
Kapacita 12 (0 voľných miest)
Účastnícky poplatok .
Cieľová skupina klinickí psychológovia, ktorí pracujú s ROR – Méreiho prístup a ukončili ROR – Méreiho prístup pre začiatočníkov
Obsah vzdelávacej aktivity Teoretická časť: získanie teoretických vedomostí v interpretácii 5. stĺpcov a Sumarizačných ukazovateľov (TA, Determinanty, Obsahy, Vulgárne odpovede, Zvláštne reakcie, ZT, SF, AT).
Praktická časť: Získanie praktických zručností v analýze a interpretácii donesených ROR protokolov (+ kontrola signovania). Interpretácia na základe Sumarizačných ukazovateľov, Vyzývacieho charakteru tabúľ, Zvláštnych reakcií.
 

PFT (Rosenzweigov obrázkovo-frustračný test) I a II - Principy signovania a interpretácie (začiatok mar-2019)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti a PhDr. Etela Mišaničová, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín štv 28.3.2019, pia 29.3.2019
Začiatok štvrtok 28.3.2019
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 8+6= 14 kreditov
Miesto konania SZU
Kapacita do 35 účastníkov (20 voľných miest)
Účastnícky poplatok 100 EUR
Cieľová skupina -
Obsah vzdelávacej aktivity Miesto PFT v psychodiagnostike, v klinickej praxi, situácia vyšetrenia, administrácia, inštrukcia, vedenie protokolu, signovanie, interpretácia znakov. Sumarizácia a výpočet ukazovateľov pomocou PC programu, profil, kvantitatívna a kvalitatívna analýza výsledkov.
  Prihlásiť sa

PFT III - v klinickej praxi, supervízny, kazuistický seminár (začiatok apr-2019)

Lektor Prof. em. Dr. Szakács Ferenc z Budapešti, tlmočenie PhDr. Etela Mišaničová
Termín pia 26.4.2019
Začiatok piatok 26.4.2019
Prihlasovanie do -
Počet kreditov 6 kreditov
Miesto konania Poliklinika Šustekova 2, Bratislava - Petržalka
Kapacita max. 10 účastníkov (6 voľných miest)
Účastnícky poplatok 100 EUR
Cieľová skupina -
Obsah vzdelávacej aktivity Získanie praktických zručností v signovaní, vyhodnocovaní, analýze a interpretácií donesených PFT protokolov z klinickej praxe účastníkov seminára.
  Prihlásiť sa
© 2007-2019